5

Τρία μεγάλα ιστορικά γεγονότα επέδρασαν καθοριστικά στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της Λήμνου στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Η ενσωμάτωση του νησιού στο ελληνικό κράτος, ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (μαζί με την έλευση Ρώσων προσφύγων) και η εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων από την Προποντίδα και τη Μικρά Ασία είχαν άμεσες πληθυσμιακές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές επιπτώσεις στο νησί καθορίζοντας την μετέπειτα εξέλιξη του.

espa
2015 Moudros Museum. All Rights Reserved.